Wat is een cpc vergoeding?

CPC vergoeding staat voor cost per click. De affiliate ontvangt een bedrag per doorgestuurde bezoeker van de adverteerder. Er wordt van te voren afgesproken welk cpc bedrag er wordt gehanteerd. In andere woorden: er wordt afgesproken hoeveel cent per klik er wordt betaald door de adverteerder. In veel gevallen wordt er een cap (een maximaal aantal kliks) per maand afgesproken. Op het moment dat de cap is behaald stopt de vergoeding aan de affiliate.

Binnen affiliatemarketing wordt er in de meeste gevallen afgerekend op basis van cps of cpl (performance based) We zien echter een stijging van het aantal cpc deals. Affiliates die willen werken op basis van cpc doen dit omdat ze van te voren willen weten wat ze gaan verdienen. Het risico wordt verplaatst van de affiliate naar de adverteerder. Affiliates met een bepaalde autoriteit zijn in staat om puur op cpc basis deals te sluiten.

Als adverteerder is het van belang om goed in de gaten te houden of de marketingkosten per verkochte dienst of product niet te hoog worden bij een cpc vergoeding. Dit is eenvoudig terug te rekenen.